Όροι Και Προϋποθεσεισ

Τελευταία ενημέρωση στις 30 Οκτωβρίου 2023

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΜΑΣ ΟΡΟΥΣ

Είμαστε η Adaptive Media (“Εταιρεία”, “εμείς”, “εμάς” ή “μας”), εταιρεία εγγεγραμμένη στη Λετονία στη διεύθυνση Cesu street 19, Valmiera, Valmieras novads LV-4201. Ο αριθμός ΦΠΑ μας είναι LV44103107610.

Διαχειριζόμαστε τον ιστότοπο https://www.toptest.gr/ (ο “Ιστότοπος”), καθώς και οποιαδήποτε άλλα συναφή προϊόντα και υπηρεσίες που παραπέμπουν ή συνδέονται στους παρόντες νομικούς όρους (οι “Νομικοί Όροι”) (συλλογικά, οι “Υπηρεσίες”).

Το Toptest.gr είναι ένας ιστότοπος σύγκρισης προϊόντων που σας παρέχει μόνο αξιόπιστες και αντικειμενικές πληροφορίες για διαφορετικούς τύπους προϊόντων.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο +371 22324246, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@adaptivemedia.lv ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση Cesu street 19, Valmiera, Valmieras novads LV-4201, Λετονία.

Οι παρόντες Νομικοί Όροι συνιστούν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ εσάς, είτε προσωπικά είτε για λογαριασμό κάποιας οντότητας (“εσείς”) και της Adaptive Media, σχετικά με την πρόσβαση και τη χρήση των Υπηρεσιών. Συμφωνείτε ότι με την πρόσβαση στις Υπηρεσίες, έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει να δεσμεύεστε από όλους αυτούς τους Νομικούς Όρους. ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, ΤΌΤΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.

Συμπληρωματικοί όροι και προϋποθέσεις ή έγγραφα που ενδέχεται να αναρτώνται κατά καιρούς στις Υπηρεσίες ενσωματώνονται ρητά στο παρόν μέσω κάποιας παραπομπής. Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να προβαίνουμε σε αλλαγές ή τροποποιήσεις των παρόντων Νομικών Όρων ανά χρονικά διαστήματα. Θα σας ειδοποιούμε για τυχόν αλλαγές ενημερώνοντας την ημερομηνία “Τελευταία ενημέρωση” των παρόντων Νομικών Όρων και παραιτείστε από κάθε δικαίωμα να λαμβάνετε ειδική ειδοποίηση για κάθε τέτοια αλλαγή. Είναι δική σας ευθύνη να επανεξετάζετε περιοδικά τους παρόντες Νομικούς Όρους προκειμένου να ενημερώνεστε για τις ενημερώσεις. Θα υπόκεισθε και θα θεωρείται ότι έχετε λάβει γνώση και ότι έχετε αποδεχθεί τις αλλαγές σε τυχόν αναθεωρημένους Νομικούς Όρους με τη συνεχή χρήση των Υπηρεσιών από εσάς μετά την ημερομηνία ανάρτησης των αναθεωρημένων Νομικών Όρων.

Οι Υπηρεσίες προορίζονται για χρήστες ηλικίας τουλάχιστον 13 ετών. Όλοι οι χρήστες που είναι ανήλικοι στη δικαιοδοσία στην οποία διαμένουν (γενικά κάτω των 18 ετών) πρέπει να έχουν την άδεια του γονέα ή του κηδεμόνα τους και να εποπτεύονται άμεσα από αυτόν για να χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες. Εάν είστε ανήλικος, θα πρέπει ο γονέας ή ο κηδεμόνας σας να διαβάσει και να συμφωνήσει με τους παρόντες Νομικούς Όρους πριν χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες.

Σας συνιστούμε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο των παρόντων νομικών όρων για το αρχείο σας.

1. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Οι πληροφορίες που παρέχονται κατά τη χρήση των Υπηρεσιών δεν προορίζονται για διανομή ή χρήση από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οντότητα σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία ή χώρα, όπου η εν λόγω διανομή ή χρήση θα ήταν αντίθετη προς το νόμο ή τους κανονισμούς ή θα μας υπέβαλλε σε οποιαδήποτε απαίτηση εγγραφής σε τέτοια δικαιοδοσία ή χώρα. Κατά συνέπεια, τα άτομα τα οποία επιλέγουν να έχουν πρόσβαση στις Υπηρεσίες από άλλες τοποθεσίες το κάνουν με δική τους πρωτοβουλία και είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για τη συμμόρφωση με τους τοπικούς νόμους, εάν και στο βαθμό που οι τοπικοί νόμοι είναι εφαρμόσιμοι.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η πνευματική μας ιδιοκτησία

Είμαστε ο ιδιοκτήτης ή ο δικαιοδόχος όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στις Υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένου του πηγαίου κώδικα, των βάσεων δεδομένων, των λειτουργιών, του λογισμικού, των σχεδίων ιστότοπων, του ήχου, του βίντεο, του κειμένου, των φωτογραφιών και των γραφικών στις Υπηρεσίες (συλλογικά, το “Περιεχόμενο”), καθώς και των εμπορικών σημάτων, των σημάτων υπηρεσιών και των λογότυπων που περιέχονται σε αυτά (τα “Σήματα”).

Το Περιεχόμενο και τα Σήματά μας προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων (και διάφορα άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και νόμους περί αθέμιτου ανταγωνισμού) και από συνθήκες στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλο τον κόσμο.

Το Περιεχόμενο και τα Σήματα παρέχονται στις ή μέσω των Υπηρεσιών “ΩΣ ΕΧΕΙ” για προσωπική, μη εμπορική χρήση ή για εσωτερικούς επιχειρηματικούς σκοπούς μόνο.

Η χρήση των Υπηρεσιών μας από εσάς

Με την επιφύλαξη της συμμόρφωσής σας με τους παρόντες Νομικούς Όρους, συμπεριλαμβανομένης της παρακάτω ενότητας “ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ”, σας χορηγούμε μια μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, ανακλητή άδεια χρήσης για:

 • πρόσβαση στις Υπηρεσίες και
 • λήψη ή εκτύπωση αντιγράφου οποιουδήποτε τμήματος του Περιεχομένου στο οποίο έχετε αποκτήσει κανονικά πρόσβαση.

αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση ή για εσωτερικούς επιχειρηματικούς σκοπούς.

Εκτός από τα οριζόμενα στην παρούσα ενότητα ή αλλού στους Νομικούς μας Όρους, κανένα μέρος των Υπηρεσιών και κανένα Περιεχόμενο ή Σήμα δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί, να αναπαραχθεί, να συγκεντρωθεί, να αναδημοσιευθεί, να μεταφορτωθεί, να αναρτηθεί, να αναρτηθεί, να προβληθεί δημοσίως, να κωδικοποιηθεί, να μεταφραστεί, να μεταδοθεί, να διανεμηθεί, να πωληθεί, να παραχωρηθεί με άδεια ή να αξιοποιηθεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό, χωρίς τη ρητή προηγούμενη γραπτή άδεια μας.

Εάν επιθυμείτε να κάνετε οποιαδήποτε χρήση των Υπηρεσιών, του Περιεχομένου ή των Σημάτων, εκτός από όσα ορίζονται στην παρούσα ενότητα ή αλλού στους Νομικούς μας Όρους, παρακαλούμε να απευθύνετε το αίτημά σας στη διεύθυνση: info@adaptivemedia.lv. Εάν ποτέ σας χορηγήσουμε την άδεια να δημοσιεύσετε, να αναπαράγετε ή να προβάλλετε δημοσίως οποιοδήποτε μέρος των Υπηρεσιών ή του Περιεχομένου μας, θα πρέπει να μας προσδιορίζετε ως ιδιοκτήτες ή δικαιοπάροχους των Υπηρεσιών, του Περιεχομένου ή των Σημάτων και να διασφαλίζετε ότι οποιαδήποτε ειδοποίηση περί πνευματικών δικαιωμάτων ή ιδιοκτησίας εμφανίζεται ή είναι ορατή κατά την ανάρτηση, αναπαραγωγή ή προβολή του Περιεχομένου μας.

Διατηρούμε όλα τα δικαιώματα που δεν σας έχουν ρητά παραχωρηθεί στις Υπηρεσίες, το Περιεχόμενο και τα Σήματα.

Οποιαδήποτε παραβίαση των εν λόγω Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας θα συνιστά ουσιώδη παραβίαση των Νομικών μας Όρων και το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας θα τερματιστεί αμέσως.

Οι υποβολές σας

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την παρούσα ενότητα και την ενότητα “ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ” πριν χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας για να κατανοήσετε (α) τα δικαιώματα που μας παρέχετε και (β) τις υποχρεώσεις που έχετε όταν δημοσιεύετε ή μεταφορτώνετε οποιοδήποτε περιεχόμενο μέσω των Υπηρεσιών.

Υποβολές: Με την άμεση αποστολή προς εμάς οποιασδήποτε ερώτησης, σχολίου, πρότασης, ιδέας, ανατροφοδότησης ή άλλης πληροφορίας σχετικά με τις Υπηρεσίες (“Υποβολές”), συμφωνείτε να μας εκχωρήσετε όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στις Υποβολές αυτές. Συμφωνείτε ότι θα είμαστε κύριοι αυτής της Υποβολής και θα έχουμε το δικαίωμα απεριόριστης χρήσης και διάδοσής της για κάθε νόμιμο σκοπό, εμπορικό ή άλλο, χωρίς αναγνώριση ή αποζημίωση προς εσάς.

Είστε υπεύθυνοι για ό,τι δημοσιεύετε ή ανεβάζετε: Στέλνοντας μας Υποβολές μέσω οποιουδήποτε μέρους των Υπηρεσιών:

 • επιβεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει και συμφωνείτε με τις “ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ” και ότι δεν θα κοινοποιείτε, στέλνετε, δημοσιεύετε, ανεβάζετε ή μεταδίδετε μέσω των Υπηρεσιών οποιαδήποτε Υποβολή η οποία είναι παράνομη, παρενοχλητική, μισητή, επιβλαβής, δυσφημιστική, άσεμνη, εκφοβιστική, καταχρηστική, με διακρίσεις, απειλητική για οποιοδήποτε πρόσωπο ή ομάδα, σεξουαλικά ρητή, ψευδής, ανακριβής, παραπλανητική ή παραπλανητική,
 • στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, παραιτείται από κάθε ηθικό δικαίωμα σε οποιαδήποτε τέτοια Υποβολή,
 • εγγυηθείτε ότι οποιαδήποτε τέτοια Υποβολή είναι πρωτότυπη για εσάς ή ότι έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα και άδειες για να υποβάλετε τέτοιες Υποβολές και ότι έχετε πλήρη εξουσιοδότηση να μας παραχωρήσετε τα προαναφερθέντα δικαιώματα σε σχέση με τις Υποβολές σας- και
 • εγγυάστε και δηλώνετε ότι οι Υποβολές σας δεν αποτελούν εμπιστευτικές πληροφορίες.

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις Υποβολές σας και συμφωνείτε ρητά να μας αποζημιώσετε για όλες τις απώλειες που ενδέχεται να υποστούμε λόγω της παραβίασης (α) της παρούσας ενότητας, (β) των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου ή (γ) της ισχύουσας νομοθεσίας.

3. ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΏΝ

Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες, δηλώνετε και εγγυάστε ότι: (1) έχετε τη δικαιοπρακτική ικανότητα και συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους παρόντες Νομικούς Όρους, (2) δεν είστε κάτω των 13 ετών, (3) δεν είστε ανήλικος στη δικαιοδοσία στην οποία διαμένετε, ή εάν είστε ανήλικος, έχετε λάβει γονική άδεια για τη χρήση των Υπηρεσιών, (4) δεν θα έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες μέσω αυτοματοποιημένων ή μη ανθρώπινων μέσων, είτε μέσω bot, script ή με κάποιον άλλο τρόπο, (5) δεν θα χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό και (6) η χρήση των Υπηρεσιών από εσάς δεν θα παραβιάζει οποιονδήποτε ισχύοντα νόμο ή κανονισμό.

Εάν παρέχετε πληροφορίες που είναι αναληθείς, ανακριβείς, μη πρόσφατες ή ελλιπείς, έχουμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε το λογαριασμό σας και να αρνηθούμε οποιαδήποτε τρέχουσα ή μελλοντική χρήση των Υπηρεσιών (ή οποιουδήποτε μέρους τους).

4. ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση ή η χρήση των Υπηρεσιών για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτόν για τον οποίο διαθέτουμε τις Υπηρεσίες. Οι Υπηρεσίες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε σχέση με οποιεσδήποτε εμπορικές προσπάθειες, εκτός από εκείνες που υποστηρίζονται ή εγκρίνονται ειδικά από εμάς.

Ως χρήστης των Υπηρεσιών, συμφωνείτε να μην:

 • Να ανακτάτε συστηματικά δεδομένα ή άλλο περιεχόμενο από τις Υπηρεσίες για να δημιουργήσετε ή να καταρτίσετε, άμεσα ή έμμεσα, συλλογή, συλλογή, βάση δεδομένων ή κατάλογο χωρίς την έγγραφη άδειά μας.
 • Να εξαπατάτε, να εξαπατάτε ή να παραπλανάτε εμάς και άλλους χρήστες, ιδίως σε οποιαδήποτε προσπάθεια να μάθετε ευαίσθητες πληροφορίες λογαριασμού, όπως κωδικούς πρόσβασης χρηστών.
 • Να παρακάμψετε, απενεργοποιήσετε ή με άλλο τρόπο να παρέμβετε σε λειτουργίες των Υπηρεσιών που σχετίζονται με την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων λειτουργιών που εμποδίζουν ή περιορίζουν τη χρήση ή την αντιγραφή οποιουδήποτε Περιεχομένου ή επιβάλλουν περιορισμούς στη χρήση των Υπηρεσιών ή/και του Περιεχομένου που περιέχεται σε αυτές.
 • Να δυσφημίζετε, να αμαυρώνετε ή να βλάπτετε με άλλο τρόπο, κατά τη γνώμη μας, εμάς ή/και τις Υπηρεσίες.
 • Να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε πληροφορία που λαμβάνετε από τις Υπηρεσίες για να παρενοχλήσετε, να κακοποιήσετε ή να βλάψετε άλλο πρόσωπο.
 • Να κάνετε ακατάλληλη χρήση των υπηρεσιών υποστήριξης ή να υποβάλετε ψευδείς αναφορές κακοποίησης ή παραπτωμάτων.
 • Να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες με τρόπο που δεν συνάδει με τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς.
 • Να προβείτε σε μη εξουσιοδοτημένη ενσωμάτωση ή σύνδεση με τις Υπηρεσίες.
 • Ανεβάζετε ή μεταδίδετε (ή επιχειρείτε να ανεβάσετε ή να μεταδώσετε) ιούς, δούρειους ίππους (trojan horses) ή άλλο υλικό, συμπεριλαμβανομένης της υπερβολικής χρήσης κεφαλαίων γραμμάτων και του spamming (συνεχής ανάρτηση επαναλαμβανόμενου κειμένου), το οποίο παρεμποδίζει την απρόσκοπτη χρήση και απόλαυση των Υπηρεσιών από οποιοδήποτε μέρος ή τροποποιεί, βλάπτει, διαταράσσει, αλλοιώνει ή παρεμβαίνει στη χρήση, τα χαρακτηριστικά, τις λειτουργίες, τη λειτουργία ή τη συντήρηση των Υπηρεσιών.
 • Συμμετέχετε σε οποιαδήποτε αυτοματοποιημένη χρήση του συστήματος, όπως η χρήση σεναρίων για την αποστολή σχολίων ή μηνυμάτων ή η χρήση εξόρυξης δεδομένων, ρομπότ ή παρόμοιων εργαλείων συλλογής και εξαγωγής δεδομένων.
 • Να διαγράψετε την ειδοποίηση περί πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας από οποιοδήποτε Περιεχόμενο.
 • Προσπαθείτε να υποδυθείτε κάποιον άλλον χρήστη ή πρόσωπο ή να χρησιμοποιήσετε το όνομα χρήστη άλλου χρήστη.
 • Να ανεβάζετε ή να μεταδίδετε (ή να επιχειρείτε να ανεβάσετε ή να μεταδώσετε) οποιοδήποτε υλικό που λειτουργεί ως παθητικός ή ενεργός μηχανισμός συλλογής ή μετάδοσης πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, σαφών μορφών ανταλλαγής γραφικών (“gifs”), εικονοστοιχείων 1×1, web bugs, cookies ή άλλων παρόμοιων συσκευών (που μερικές φορές αναφέρονται ως “spyware” ή “παθητικοί μηχανισμοί συλλογής” ή “pcms”).
 • Να παρεμβαίνετε, να διαταράσσετε ή να δημιουργείτε αδικαιολόγητη επιβάρυνση στις Υπηρεσίες ή στα δίκτυα ή τις υπηρεσίες που συνδέονται με τις Υπηρεσίες.
 • Να παρενοχλείτε, να ενοχλείτε, να εκφοβίζετε ή να απειλείτε οποιονδήποτε από τους υπαλλήλους ή τους πράκτορές μας που ασχολούνται με την παροχή οποιουδήποτε τμήματος των Υπηρεσιών σε εσάς.
 • Προσπαθείτε να παρακάμψετε οποιαδήποτε μέτρα των Υπηρεσιών που έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέψουν ή να περιορίσουν την πρόσβαση στις Υπηρεσίες ή σε οποιοδήποτε τμήμα των Υπηρεσιών.
 • Αντιγράφετε ή προσαρμόζετε το λογισμικό των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του Flash, της PHP, της HTML, της JavaScript ή άλλου κώδικα.
 • Εκτός εάν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, αποκρυπτογράφηση, αποσυμπίληση, αποσυναρμολόγηση ή ανάστροφη μηχανική οποιουδήποτε λογισμικού που περιλαμβάνει ή με οποιονδήποτε τρόπο αποτελεί μέρος των Υπηρεσιών.
 • Εκτός από το αποτέλεσμα της συνήθους χρήσης μηχανών αναζήτησης ή προγραμμάτων περιήγησης στο Διαδίκτυο, να χρησιμοποιείτε, να εκκινείτε, να αναπτύσσετε ή να διανέμετε οποιοδήποτε αυτοματοποιημένο σύστημα, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, οποιουδήποτε spider, robot, cheat utility, scraper ή offline reader που έχει πρόσβαση στις Υπηρεσίες, ή να χρησιμοποιείτε ή να εκκινείτε οποιοδήποτε μη εξουσιοδοτημένο script ή άλλο λογισμικό.
 • Χρησιμοποιείτε κάποιον αντιπρόσωπο αγορών για να κάνετε αγορές στις Υπηρεσίες.
 • Να κάνετε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής ονομάτων χρηστών ή/και διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρηστών με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα με σκοπό την αποστολή μη ζητηθέντων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τη δημιουργία λογαριασμών χρηστών με αυτοματοποιημένα μέσα ή με ψευδείς προφάσεις.
 • Να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες ως μέρος οποιασδήποτε προσπάθειας για να μας ανταγωνιστείτε ή να χρησιμοποιείτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τις Υπηρεσίες ή/και το Περιεχόμενο για οποιαδήποτε προσπάθεια δημιουργίας εσόδων ή εμπορική επιχείρηση.
 • Να πουλήσετε ή να μεταβιβάσετε με άλλο τρόπο το προφίλ σας.
 • Χρησιμοποιήστε τις Υπηρεσίες για να διαφημίσετε ή να προσφέρετε αγαθά και υπηρεσίες.

5. ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΕΣ

Οι Υπηρεσίες δεν προσφέρουν στους χρήστες τη δυνατότητα υποβολής ή δημοσίευσης περιεχομένου. Ενδέχεται να σας παρέχουμε τη δυνατότητα να δημιουργείτε, να υποβάλλετε, να αναρτάτε, να προβάλλετε, να μεταδίδετε, να εκτελείτε, να δημοσιεύετε, να διανέμετε ή να μεταδίδετε περιεχόμενο και υλικό σε εμάς ή στις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, κειμένων, γραπτών κειμένων, βίντεο, ήχου, φωτογραφιών, γραφικών, σχολίων, προτάσεων ή προσωπικών πληροφοριών ή άλλου υλικού (συλλογικά, “Συνεισφορές”). Οι Συνεισφορές ενδέχεται να είναι ορατές από άλλους χρήστες των Υπηρεσιών και μέσω ιστότοπων τρίτων. Ως εκ τούτου, οι Συνεισφορές που διαβιβάζετε ενδέχεται να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την Πολιτική απορρήτου των Υπηρεσιών. Όταν δημιουργείτε ή διαθέτετε Συνεισφορές, δηλώνετε και εγγυάστε ότι:

 • Η δημιουργία, διανομή, μετάδοση, δημόσια προβολή ή εκτέλεση και η πρόσβαση, λήψη ή αντιγραφή των Συνεισφορών σας δεν παραβιάζουν και δεν θα παραβιάζουν τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, εμπορικών μυστικών ή ηθικών δικαιωμάτων οποιουδήποτε τρίτου.
 • Είστε ο δημιουργός και ιδιοκτήτης ή έχετε τις απαραίτητες άδειες, δικαιώματα, συγκαταθέσεις, αποδεσμεύσεις και δικαιώματα για να χρησιμοποιήσετε και να εξουσιοδοτήσετε εμάς, τις Υπηρεσίες και άλλους χρήστες των Υπηρεσιών να χρησιμοποιήσουν τις Συνεισφορές σας με οποιονδήποτε τρόπο προβλέπεται από τις Υπηρεσίες και τους παρόντες Νομικούς Όρους.
 • Έχετε τη γραπτή συγκατάθεση, την αποδέσμευση και/ή την άδεια κάθε αναγνωρίσιμου ατόμου στις Συνεισφορές σας για τη χρήση του ονόματος ή της εικόνας κάθε τέτοιου αναγνωρίσιμου ατόμου, ώστε να καταστεί δυνατή η συμπερίληψη και η χρήση των Συνεισφορών σας με οποιονδήποτε τρόπο προβλέπεται από τις Υπηρεσίες και τους παρόντες Νομικούς Όρους.
 • Οι Συνεισφορές σας δεν είναι ψευδείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές.
 • Οι Συνεισφορές σας δεν αποτελούν ανεπιθύμητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση, προωθητικό υλικό, συστήματα πυραμίδας, αλυσιδωτές επιστολές, spam, μαζική αλληλογραφία ή άλλες μορφές προσέλκυσης.
 • Οι Συνεισφορές σας δεν είναι άσεμνες, άσεμνες, λαγνικές, βρώμικες, βίαιες, παρενοχλητικές, συκοφαντικές, δυσφημιστικές ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο επιλήψιμες (όπως καθορίζεται από εμάς).
 • Οι Συνεισφορές σας δεν γελοιοποιούν, κοροϊδεύουν, υποτιμούν, εκφοβίζουν ή κακοποιούν κανέναν.
 • Οι Συνεισφορές σας δεν χρησιμοποιούνται για την παρενόχληση ή την απειλή (με τη νομική έννοια των όρων αυτών) οποιουδήποτε άλλου προσώπου και για την προώθηση της βίας κατά συγκεκριμένου προσώπου ή κατηγορίας ανθρώπων.
 • Οι Συνεισφορές σας δεν παραβιάζουν οποιονδήποτε ισχύοντα νόμο, κανονισμό ή κανόνα.
 • Οι Συνεισφορές σας δεν παραβιάζουν τα δικαιώματα απορρήτου ή δημοσιότητας οποιουδήποτε τρίτου.
 • Οι Συνεισφορές σας δεν παραβιάζουν οποιονδήποτε ισχύοντα νόμο σχετικά με την παιδική πορνογραφία ή άλλως που αποσκοπεί στην προστασία της υγείας ή της ευημερίας των ανηλίκων.
 • Οι Συνεισφορές σας δεν περιλαμβάνουν προσβλητικά σχόλια που σχετίζονται με τη φυλή, την εθνική καταγωγή, το φύλο, τις σεξουαλικές προτιμήσεις ή τη σωματική αναπηρία.
 • Οι Συνεισφορές σας δεν παραβιάζουν με άλλον τρόπο ή δεν παραπέμπουν σε υλικό που παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Νομικών Όρων ή οποιονδήποτε εφαρμοστέο νόμο ή κανονισμό.

Οποιαδήποτε χρήση των Υπηρεσιών κατά παράβαση των ανωτέρω παραβιάζει τους παρόντες Νομικούς Όρους και μπορεί να οδηγήσει, μεταξύ άλλων, σε τερματισμό ή αναστολή των δικαιωμάτων σας για χρήση των Υπηρεσιών.

6. ΆΔΕΙΑ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ

Εσείς και οι Υπηρεσίες συμφωνείτε ότι μπορούμε να έχουμε πρόσβαση, να αποθηκεύουμε, να επεξεργαζόμαστε και να χρησιμοποιούμε οποιεσδήποτε πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα που παρέχετε σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής απορρήτου και τις επιλογές σας (συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων).

Υποβάλλοντας προτάσεις ή άλλα σχόλια σχετικά με τις Υπηρεσίες, συμφωνείτε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να μοιραστούμε αυτά τα σχόλια για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς αποζημίωση προς εσάς.

Δεν διεκδικούμε καμία ιδιοκτησία επί των Συνεισφορών σας. Διατηρείτε την πλήρη κυριότητα όλων των Συνεισφορών σας και οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που σχετίζονται με τις Συνεισφορές σας. Δεν ευθυνόμαστε για οποιεσδήποτε δηλώσεις ή δηλώσεις στις Συνεισφορές σας που παρέχονται από εσάς σε οποιαδήποτε περιοχή των Υπηρεσιών. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις Συνεισφορές σας στις Υπηρεσίες και συμφωνείτε ρητά να μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη και να απέχετε από κάθε νομική ενέργεια εναντίον μας σχετικά με τις Συνεισφορές σας.

7. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΡΙΤΩΝ

Οι Υπηρεσίες ενδέχεται να περιέχουν (ή να σας αποστέλλονται μέσω της Ιστοσελίδας) συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες (“Ιστοσελίδες Τρίτων”), καθώς και άρθρα, φωτογραφίες, κείμενα, γραφικά, εικόνες, σχέδια, μουσική, ήχο, βίντεο, πληροφορίες, εφαρμογές, λογισμικό και άλλο περιεχόμενο ή στοιχεία που ανήκουν ή προέρχονται από τρίτους (“Περιεχόμενο Τρίτων”). Οι εν λόγω Ιστοσελίδες Τρίτων και το Περιεχόμενο Τρίτων δεν ερευνώνται, παρακολουθούνται ή ελέγχονται από εμάς ως προς την ακρίβεια, την καταλληλότητα ή την πληρότητα και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις Ιστοσελίδες Τρίτων στις οποίες αποκτάτε πρόσβαση μέσω των Υπηρεσιών ή για οποιοδήποτε Περιεχόμενο Τρίτων που δημοσιεύεται, διατίθεται ή εγκαθίσταται από τις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου, της ακρίβειας, της προσβλητικότητας, των απόψεων, της αξιοπιστίας, των πρακτικών απορρήτου ή άλλων πολιτικών των Ιστοσελίδων Τρίτων ή του Περιεχομένου Τρίτων ή που περιέχονται σε αυτές. Η συμπερίληψη, η παραπομπή σε συνδέσμους ή η άδεια χρήσης ή εγκατάστασης οποιουδήποτε ιστότοπου τρίτου μέρους ή οποιουδήποτε Περιεχομένου τρίτου μέρους δεν συνεπάγεται την έγκριση ή την έγκρισή τους από εμάς. Εάν αποφασίσετε να εγκαταλείψετε τις Υπηρεσίες και να αποκτήσετε πρόσβαση στους Δικτυακούς Τόπους Τρίτων ή να χρησιμοποιήσετε ή να εγκαταστήσετε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Τρίτων, το κάνετε με δική σας ευθύνη και θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι παρόντες Νομικοί Όροι δεν ισχύουν πλέον. Θα πρέπει να ελέγξετε τους ισχύοντες όρους και τις πολιτικές, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών απορρήτου και συλλογής δεδομένων, οποιουδήποτε ιστότοπου στον οποίο πλοηγείστε από τις Υπηρεσίες ή που σχετίζονται με οποιεσδήποτε εφαρμογές χρησιμοποιείτε ή εγκαθιστάτε από τις Υπηρεσίες. Οποιεσδήποτε αγορές πραγματοποιείτε μέσω Ιστοτόπων Τρίτων θα γίνονται μέσω άλλων ιστοτόπων και από άλλες εταιρείες και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε σχέση με τις εν λόγω αγορές, οι οποίες αφορούν αποκλειστικά εσάς και τον εκάστοτε τρίτο. Συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι δεν εγκρίνουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται στις Ιστοσελίδες Τρίτων και μας απαλλάσσετε από κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από την αγορά τέτοιων προϊόντων ή υπηρεσιών. Επιπλέον, θα μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη για τυχόν απώλειες που θα υποστείτε ή βλάβη που θα σας προκληθεί σε σχέση με ή που θα προκύψει με οποιονδήποτε τρόπο από οποιοδήποτε Περιεχόμενο Τρίτων ή από οποιαδήποτε επαφή με Ιστοσελίδες Τρίτων.

8. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΣ

Επιτρέπουμε στους διαφημιζόμενους να προβάλλουν τις διαφημίσεις τους και άλλες πληροφορίες σε ορισμένες περιοχές των Υπηρεσιών, όπως διαφημίσεις στην πλαϊνή μπάρα ή διαφημιστικά banner. Παρέχουμε απλώς το χώρο για την τοποθέτηση τέτοιων διαφημίσεων και δεν έχουμε καμία άλλη σχέση με τους διαφημιζόμενους.

9. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διατηρούμε το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να: (1) να παρακολουθούμε τις Υπηρεσίες για παραβιάσεις των παρόντων Νομικών Όρων, (2) να λαμβάνουμε τα κατάλληλα νομικά μέτρα κατά οποιουδήποτε, κατά την αποκλειστική μας κρίση, παραβιάζει το νόμο ή τους παρόντες Νομικούς Όρους, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της αναφοράς του εν λόγω χρήστη στις αρχές επιβολής του νόμου, (3) κατά την αποκλειστική μας κρίση και χωρίς περιορισμό, να αρνηθούμε, να περιορίσουμε την πρόσβαση, να περιορίσουμε τη διαθεσιμότητα ή να απενεργοποιήσουμε (στο βαθμό που είναι τεχνολογικά εφικτό) οποιαδήποτε από τις Συνεισφορές σας ή οποιοδήποτε τμήμα αυτών, (4) κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια και χωρίς περιορισμό, ειδοποίηση ή ευθύνη, να αφαιρούμε από τις Υπηρεσίες ή να απενεργοποιούμε με άλλο τρόπο όλα τα αρχεία και το περιεχόμενο που έχουν υπερβολικό μέγεθος ή είναι με οποιονδήποτε τρόπο επιβαρυντικά για τα συστήματά μας- και (5) να διαχειριζόμαστε με άλλο τρόπο τις Υπηρεσίες κατά τρόπο που αποσκοπεί στην προστασία των δικαιωμάτων και της ιδιοκτησίας μας και στη διευκόλυνση της εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών.

10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μας ενδιαφέρει το απόρρητο και η ασφάλεια των δεδομένων. Παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική απορρήτου μας εδώ. Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την Πολιτική Απορρήτου μας, η οποία ενσωματώνεται στους παρόντες Νομικούς Όρους. Σας ενημερώνουμε ότι οι Υπηρεσίες φιλοξενούνται στη Ρουμανία. Εάν αποκτήσετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες από οποιαδήποτε άλλη περιοχή του κόσμου με νόμους ή άλλες απαιτήσεις που διέπουν τη συλλογή, χρήση ή αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων που διαφέρουν από τους ισχύοντες νόμους στη Ρουμανία, τότε μέσω της συνεχούς χρήσης των Υπηρεσιών, μεταφέρετε τα δεδομένα σας στη Ρουμανία και συναινείτε ρητά στη μεταφορά και επεξεργασία των δεδομένων σας στη Ρουμανία.

11. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

Οι παρόντες Νομικοί Όροι παραμένουν σε πλήρη ισχύ όσο χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες. ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ, ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ή ΕΥΘΥΝΗ, ΝΑ ΑΡΝΗΘΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ IP), ΣΕ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ Ή ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑΝ ΛΟΓΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΧΩΡΊΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΔΗΛΩΣΗΣ, ΕΓΓΎΗΣΗΣ Ή ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΟΥ ΝΟΜΟΥ Ή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ. ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΊΣΟΥΜΕ ΤΗ ΧΡΉΣΗ Ή ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΨΟΥΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΤΕ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ, ΧΩΡΊΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑ.

Εάν τερματίσουμε ή αναστείλουμε τον λογαριασμό σας για οποιονδήποτε λόγο, απαγορεύεται να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε νέο λογαριασμό με το όνομά σας, με ψεύτικο ή δανεισμένο όνομα ή με το όνομα οποιουδήποτε τρίτου, ακόμη και αν ενεργείτε για λογαριασμό του τρίτου. Εκτός από τον τερματισμό ή την αναστολή του λογαριασμού σας, διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε στις κατάλληλες νομικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της άσκησης αστικών, ποινικών και ασφαλιστικών μέτρων.

12. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάζουμε, να τροποποιούμε ή να αφαιρούμε το περιεχόμενο των Υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή ή για οποιονδήποτε λόγο κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ενημερώνουμε οποιαδήποτε πληροφορία στις Υπηρεσίες μας. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντί σας ή απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο για οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή τιμών, αναστολή ή διακοπή των Υπηρεσιών.

Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι Υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή. Ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε προβλήματα υλισμικού, λογισμικού ή άλλα προβλήματα ή να χρειαστεί να εκτελέσουμε κάποια συντήρηση που σχετίζεται με τις Υπηρεσίες, με αποτέλεσμα διακοπές, καθυστερήσεις ή σφάλματα. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε, να αναθεωρήσουμε, να ενημερώσουμε, να αναστείλουμε, να διακόψουμε ή να τροποποιήσουμε με άλλο τρόπο τις Υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή ή για οποιονδήποτε λόγο χωρίς να σας ειδοποιήσουμε. Συμφωνείτε ότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία ή ταλαιπωρία που προκαλείται από την αδυναμία σας να αποκτήσετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε διακοπής λειτουργίας ή διακοπής των Υπηρεσιών. Τίποτα στους παρόντες Νομικούς Όρους δεν θα ερμηνευθεί ότι μας υποχρεώνει να συντηρούμε και να υποστηρίζουμε τις Υπηρεσίες ή να παρέχουμε οποιεσδήποτε διορθώσεις, ενημερώσεις ή εκδόσεις σε σχέση με αυτές.

13. ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες νομικοί όροι διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τη νομοθεσία της Λετονίας και αποκλείεται ρητά η χρήση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις αγαθών. Εάν η συνήθης διαμονή σας είναι στην ΕΕ και είστε καταναλωτής, διαθέτετε επιπλέον την προστασία που σας παρέχουν οι υποχρεωτικές διατάξεις του δικαίου της χώρας διαμονής σας. Η Adaptive Media και εσείς συμφωνείτε να υπαχθείτε στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Βαλμιέρα, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε να πραγματοποιήσετε κάποια αγωγή για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων σας που αφορούν την προστασία των καταναλωτών όσον αφορά τους παρόντες νομικούς όρους στη Λετονία ή στη χώρα της ΕΕ στην οποία διαμένετε.

14. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Άτυπες διαπραγματεύσεις

Για την επιτάχυνση της επίλυσης και τον έλεγχο του κόστους οποιασδήποτε διαφοράς, αμφισβήτησης ή απαίτησης που σχετίζεται με τους παρόντες Νομικούς Όρους (κάθε μία από αυτές “Διαφορά” και συλλογικά οι “Διαφορές”) που υποβάλλεται είτε από εσάς είτε από εμάς (μεμονωμένα ένα “Μέρος” και συλλογικά τα “Μέρη”), τα Μέρη συμφωνούν να προσπαθήσουν πρώτα να διαπραγματευτούν οποιαδήποτε Διαφορά (εκτός από τις Διαφορές που προβλέπονται ρητά παρακάτω) ανεπίσημα για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την έναρξη της διαιτησίας. Οι εν λόγω ανεπίσημες διαπραγματεύσεις αρχίζουν μετά από γραπτή ειδοποίηση του ενός Μέρους προς το άλλο Μέρος.

Δεσμευτική διαιτησία

Κάθε διαφορά που προκύπτει από τις σχέσεις μεταξύ των μερών των παρόντων νομικών όρων θα καθορίζεται από έναν διαιτητή ο οποίος θα επιλέγεται σύμφωνα με τους κανόνες διαιτησίας και εσωτερικούς κανόνες του Ευρωπαϊκού Διαιτητικού Δικαστηρίου που αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Διαιτησίας με έδρα το Στρασβούργο, οι οποίοι ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης διαιτησίας και η υιοθέτηση της παρούσας ρήτρας συνιστά αποδοχή. Η έδρα της διαιτησίας είναι η Βαλμιέρα, Λετονία, Λετονία. Η γλώσσα της διαδικασίας είναι η αγγλική. Εφαρμοστέοι κανόνες ουσιαστικού δικαίου είναι το δίκαιο της Λετονίας.

Περιορισμοί

Τα μέρη συμφωνούν ότι η διαιτησία θα περιορίζεται στη διαφορά μεταξύ των μερών χωριστά. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, (α) καμία διαιτησία δεν θα συνδέεται με οποιαδήποτε άλλη διαδικασία- (β) δεν υπάρχει δικαίωμα ή εξουσιοδότηση για οποιαδήποτε διαφορά να διαιτητεύεται σε βάση ομαδικής αγωγής ή να χρησιμοποιούνται διαδικασίες ομαδικής αγωγής- και (γ) δεν υπάρχει δικαίωμα ή εξουσιοδότηση για οποιαδήποτε διαφορά να ασκείται με δήθεν αντιπροσωπευτική ιδιότητα για λογαριασμό του κοινού ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου.

Εξαιρέσεις από τις άτυπες διαπραγματεύσεις και τη διαιτησία

Τα μέρη συμφωνούν ότι οι ακόλουθες διαφορές δεν υπόκεινται στις ανωτέρω διατάξεις σχετικά με τη δεσμευτική διαιτησία για άτυπες διαπραγματεύσεις: (α) οποιεσδήποτε διαφορές που αποσκοπούν στην επιβολή ή την προστασία, ή σχετικά με την εγκυρότητα οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ενός μέρους- (β) οποιεσδήποτε διαφορές που σχετίζονται ή προκύπτουν από ισχυρισμούς για κλοπή, πειρατεία, παραβίαση της ιδιωτικής ζωής ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση- και (γ) οποιαδήποτε απαίτηση για ασφαλιστικά μέτρα. Εάν η παρούσα διάταξη κριθεί παράνομη ή ανεφάρμοστη, τότε κανένα από τα μέρη δεν θα επιλέξει να διαιτητεύσει οποιαδήποτε διαφορά εμπίπτει στο τμήμα της παρούσας διάταξης που κρίθηκε παράνομο ή ανεφάρμοστο και η εν λόγω διαφορά θα κριθεί από αρμόδιο δικαστήριο εντός των δικαστηρίων που αναφέρονται ως δικαιοδοσία ανωτέρω, και τα μέρη συμφωνούν να υποβληθούν στην προσωπική δικαιοδοσία του εν λόγω δικαστηρίου.

15. ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Ενδέχεται να υπάρχουν πληροφορίες στις Υπηρεσίες που περιέχουν τυπογραφικά λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις, συμπεριλαμβανομένων περιγραφών, τιμών, διαθεσιμότητας και διαφόρων άλλων πληροφοριών. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώνουμε τυχόν λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις και να αλλάζουμε ή να ενημερώνουμε τις πληροφορίες στις Υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

16. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΊΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ. ΣΤΟ ΜΈΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΑΠΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ ΚΑΘΕ ΕΓΓΎΗΣΗ, ΡΗΤΉ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΌ ΕΣΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ. ΔΕΝ ΔΙΝΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ Ή ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ (1) ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΛΑΘΗ Ή ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, (2) ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ Ή ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, (3) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΩΝ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ/Ή ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ/Ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ, (4) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΚΟΠΗ Ή ΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣ Ή ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, (5) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΙΟΥΣ, ΔΟΥΡΕΙΟΥΣ ΙΠΠΟΥΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΔΟΘΟΥΝ ΣΤΙΣ Ή ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ, ΚΑΙ/Ή (6) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΛΑΘΗ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΊΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΩΣ ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ, ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ Ή ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΔΕΝ ΕΓΓΥΟΜΑΣΤΕ, ΔΕΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ, ΔΕΝ ΕΓΓΥΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΆΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΌΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΖΕΤΑΙ Ή ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΡΙΤΟ ΜΈΡΟΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΕ ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ Ή ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ BANNER Ή ΑΛΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ Ή ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΉΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΝΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΜΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΕΣΟΥ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΉ ΚΡΙΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΙ ΟΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ.

17. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ Ή ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Ή ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΜΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΠΕΝΑΝΤΊ ΣΑΣ Ή ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ, ΤΥΧΑΙΑ, ΕΙΔΙΚΗ Ή ΤΙΜΩΡΗΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΦΥΓΌΝΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΑΦΥΓΌΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΣΑΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΈΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΘΕΤΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ, Η ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΊ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΊΑ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΉΤΩΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΉΣ, ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΕ 0. ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΩΝ ΗΠΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΝΟΜΟΙ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΕΑΝ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ, ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ Ή ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.

18. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να μας υπερασπιστείτε, να μας αποζημιώσετε και να μας απαλλάξετε, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων μας, των θυγατρικών μας και όλων των αντίστοιχων στελεχών, αντιπροσώπων, συνεργατών και υπαλλήλων μας, από και έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζημίας, ευθύνης, αξίωσης ή απαίτησης, συμπεριλαμβανομένων εύλογων αμοιβών και εξόδων δικηγόρων, από οποιονδήποτε τρίτο που οφείλονται ή προκύπτουν από: (1) τη χρήση των Υπηρεσιών, (2) την παραβίαση των παρόντων Νομικών Όρων, (3) οποιαδήποτε παραβίαση των δηλώσεων και εγγυήσεών σας που ορίζονται στους παρόντες Νομικούς Όρους, (4) την παραβίαση από μέρους σας των δικαιωμάτων τρίτων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ή (5) οποιαδήποτε ανοικτή επιβλαβή πράξη προς οποιονδήποτε άλλο χρήστη των Υπηρεσιών με τον οποίο συνδεθήκατε μέσω των Υπηρεσιών. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, διατηρούμε το δικαίωμα, με δικά σας έξοδα, να αναλάβουμε την αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο οποιουδήποτε θέματος για το οποίο υποχρεούστε να μας αποζημιώσετε, και συμφωνείτε να συνεργαστείτε, με δικά σας έξοδα, με την υπεράσπιση των εν λόγω αξιώσεων. Θα καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να σας ενημερώσουμε για κάθε τέτοια αξίωση, ενέργεια ή διαδικασία που υπόκειται στην παρούσα αποζημίωση μόλις λάβουμε γνώση.

19. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Θα διατηρήσουμε ορισμένα δεδομένα τα οποία διαβιβάζετε στις Υπηρεσίες για τους σκοπούς της διαχείρισης της απόδοσης των Υπηρεσιών, καθώς και δεδομένα που σχετίζονται με τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς. Παρότι πραγματοποιούμε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας ρουτίνας των δεδομένων, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλα τα δεδομένα που διαβιβάζετε ή που σχετίζονται με οποιαδήποτε δραστηριότητα έχετε αναλάβει χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες. Συμφωνείτε ότι δεν θα έχουμε καμία ευθύνη απέναντί σας για οποιαδήποτε απώλεια ή αλλοίωση οποιωνδήποτε τέτοιων δεδομένων και με το παρόν παραιτείστε από κάθε δικαίωμα αγωγής εναντίον μας που προκύπτει από οποιαδήποτε τέτοια απώλεια ή αλλοίωση τέτοιων δεδομένων.

20. ΔΙΑΦΟΡΑ

Οι παρόντες Νομικοί Όροι και τυχόν πολιτικές ή κανόνες λειτουργίας που δημοσιεύονται από εμάς στις Υπηρεσίες ή σε σχέση με τις Υπηρεσίες αποτελούν τη συνολική συμφωνία και συνεννόηση μεταξύ εσάς και εμάς. Η μη άσκηση ή η μη επιβολή οποιουδήποτε δικαιώματος ή διάταξης των παρόντων Νομικών Όρων δεν συνιστά παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα ή διάταξη. Οι παρόντες Νομικοί Όροι ισχύουν στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπει ο νόμος. Διατηρούμε τη δυνατότητα να εκχωρήσουμε οποιαδήποτε στιγμή οποιαδήποτε ή όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας σε άλλους. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι ή υπόλογοι για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία, καθυστέρηση ή αδυναμία δράσης που προκαλείται από οποιαδήποτε αιτία πέραν του εύλογου ελέγχου μας. Εάν οποιαδήποτε διάταξη ή μέρος διάταξης των παρόντων Νομικών Όρων κριθεί παράνομη, άκυρη ή μη εκτελεστή, η εν λόγω διάταξη ή μέρος της διάταξης θεωρείται διαχωρίσιμη από τους παρόντες Νομικούς Όρους και δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα των υπόλοιπων διατάξεων. Δεν δημιουργείται καμία σχέση κοινοπραξίας, σύμπραξης, εργασίας ή πρακτορείας μεταξύ εσάς και εμάς ως αποτέλεσμα των παρόντων Νομικών Όρων ή της χρήσης των Υπηρεσιών. Συμφωνείτε ότι οι παρόντες Νομικοί Όροι δεν θα ερμηνεύονται εις βάρος μας λόγω της σύνταξής τους. Με το παρόν παραιτείστε από κάθε ένσταση που μπορεί να έχετε με βάση την ηλεκτρονική μορφή των παρόντων Νομικών Όρων και την έλλειψη υπογραφής από τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση των παρόντων Νομικών Όρων.

21. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για να επιλύσετε κάποιο παράπονο σχετικά με τις Υπηρεσίες ή προκειμένου να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση:

Adaptive Media
Οδός Cesu 19
Λετονία, Valmiera, Valmieras novads LV-4201
Τηλέφωνο: +371 22324246
info@adaptivemedia.lv

Back to top button